Caleidoscoop is de een groep mensen met en zonder autisme die zich in de wijde regio rond Mol inclusief de buurgemeenten wil inzetten om mensen die een link met autisme hebben samen te brengen. Net zoals een optische caleidoscoop verschillende kleuren samenvoegt tot een mooi passend geheel wil Caleidoscoop de verschillende mensen op het autisme spectrum samen brengen tot een samenhangend geheel.

Naast het samen brengen van mensen met en link met autisme wil de verenging zich vooral inzetten om mensen met autisme die zich in hoge mate zelfstandig staande kunnen houden binnen de NT maatschappij mogelijkheden aan te bieden om zich enerzijds te ontspannen en anderzijds meer inzicht te krijgen in autisme. Daarnaast wil de verenging ook ijveren voor meer begrip, kennis en respect rond autisme in de (NT) maatschappij.

In eerste instantie zijn we gestart met een praatavond in samenwerking met de PAS(S) groep werking. Hiermee brengen we volwassene met (een vermoeden van ) autisme bij elkaar om rond een centraal thema te praten. De deelnemers vinden daarbij steun en erkenning en herkenning bij elkaar. En kunnen ervaringen en tips uitwisselen.
Verder is er op de tweede zondag van de maand het autisme praatcafé.
(PAS(S) groepen zijn onafhankelijk groepen onder de auspiciën van VVA)

 

Een aantal leden maken ook als ervaringsdeskundige of hulpverlener deel uit van de werkgroep autisme van de gemeente Mol. Door de link met de gemeente hopen we om niet enkel een stem in de gemeente te krijgen maar ook de kans te krijgen om met ondersteuning van de gemeente (mee) activiteiten te organiseren voor volwassene met autisme, ouders van kinderen met autisme of partners en familie van mensen met autisme.

We hebben nog een aantal plannen, in het najaar starten we in samenwerking met VVA met getuigenissen en praatavonden voor en over partner relaties.
In samenwerking met Transistie Mol/Balen (het repair café) en de gemeente Balen is er een inclusieve makerplaats "De Maakbar"
Interesse? Kom langs kijk af en toe eens terug naar de website, volg ons op Facebook of contacteer ons via This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.